Personvernerklæring

Mølla Bolig tar personvern på alvor og vil til enhver tid behandle personopplysninger innen rammen av gjeldende lov og forskrift.

Formålet med erklæringen er å forklare når og hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan informasjonen brukes og dine rettigheter i forbindelse med innsamling og oppbevaring av personopplysninger. Personvernerklæringen vil bidra til at personopplysningene blir behandlet i samsvar med regelverket.

Hvilke opplysninger registreres om deg?

Når du melder deg som interessent hos Mølla Bolig registreres navn, e-postadresse og/eller telefonnummer.

Personopplysningene samles inn direkte fra deg som interessent og/eller kjøper, ved at du registrerer sine personopplysninger i en av Mølla Bolig sine kommunikasjonskanaler.

Ved behov vil Mølla Bolig kunne innhente og registrere personopplysninger fra andre kilder, som for eksempel kontaktinformasjon fra Folkeregisteret.

Særlig om bruk av informasjonskapsler

Når du er inne på Mølla Bolig sine nettsider, lagres informasjonskapsler (cookies) og annen data som senere kan leses av oss. Bruken av nettsiden til Mølla Bolig kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson.

Informasjonskapsler er små filer som er lastet ned til datamaskinen, for å gi en bedre brukeropplevelse. Informasjonskapslene brukes til å generere statistikk, og kan brukes i forbindelse med markedsføring av tilbud. Informasjonskapslene registrerer bruken av nettsidene til Mølla Bolig og gir blant annet grunnlag for forbedring av disse.

I enkelte tilfeller kan IP-adressen registreres, hvilke sider du besøker, når du besøker dem, omtrentlig lokasjon, teknisk informasjon om din nettleser og operativsystem og hvilken nettside du kom fra.

På nettsiden til Mølla Bolig brukes følgende informasjonskapsler:

  • Vi bruker for øyeblikket ingen informasjonskapsler.

Informasjonskapsler kan deaktiveres. Deaktiveres informasjonskapslene kan dette imidlertid svekke funksjonaliteten til nettsiden. Hvis du likevel ønsker at informasjonskapslene deaktiveres, kan du endre innstillingene i nettleseren slik at du enten blokkerer informasjonskapsler fra å bli lastet ned automatisk, eller at du får et valg om å laste ned hver enkelt informasjonskapsel. Informasjonskapsler som har blitt lastet ned tidligere kan også slettes av nettleseren. For mer informasjon, se dokumentasjonen for den aktuelle nettleseren.

Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen av personopplysninger fra interessenter er å kunne tilby interessentene relevant informasjon om prosjekter, kunne tilby produkter eller tjenester på forespørsel, kunne tilby personlig tilpasset innhold og tjenester og for å sende ut kundeundersøkelser.

Formålet med behandlingen av personopplysninger fra kjøpere er å kunne administrere kundeforholdet, sende ut informasjon om tjenester med riktig innhold, kunne ta kontakt/følge opp samt oppfylle forpliktelser knyttet til kundeforholdet og for øvrig kunne betjene kjøpers ønsker og forespørsler.

Mølla Bolig bruker eksterne leverandører til å gjennomføre kundeundersøkelser. Det vil alltid informeres om formålet med undersøkelsen, og hvorvidt den er anonym eller ikke. Mølla Bolig vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt. Dersom undersøkelsen er anonym, vil ikke Mølla Bolig og/eller andre eksterne leverandører samle inn informasjon som kan kobles til deg. Dersom undersøkelsen ikke er anonym, kan Mølla Bolig identifisere de som har besvart undersøkelsen. Mølla Bolig kan også benytte andre eksterne leverandører til å sende ut undersøkelser eller oppfølgingsspørsmål.

Behandlingsgrunnlaget

Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til behandlingsansvarlig. Mølla Bolig kan videre behandle personopplysninger dersom det foreligger hjemmel i lov for slik behandling (som for eksempel i regnskapsloven eller eiendomsmeglingsloven), eller et annet berettiget grunnlag som følger av personvernforordningen, herunder ved behov for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å treffe tiltak på anmodning fra den registrerte før en avtaleinngåelse.

Behandlingsansvarlig

Det er Mølla Bolig ved administrerende direktør som har det overordnede ansvaret for, og som er behandlingsansvarlig for Mølla Bolig behandling av personopplysninger.

Lagring av personopplysningene

Personopplysningene lagres elektronisk i datasystemene til Mølla Bolig (hovedsakelig e-post), og forblir lagret og behandlet så lenge det foreligger gyldig samtykke eller annet gyldig behandlingsgrunnlag.

Dine rettigheter

Personer med registrerte personopplysninger lagret hos Mølla Bolig har følgende rettigheter:

  • Be om tilgang til opplysninger som er lagret om dem
  • Be om retting av opplysninger som er uriktige
  • Be om sletting av opplysninger
  • Be om begrensning av behandling
  • Protestere mot at opplysninger blir behandlet
  • Be om utlevering av opplysninger til seg selv eller til tredjepart
  • Trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling
  • Klage til Datatilsynet i Norge på behandling av personopplysninger 

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Mølla Bolig for ytterligere informasjon om personvern og dine rettigheter i forbindelse med lagring av personopplysninger, eller om du ønsker innsyn, å reservere deg eller be om retting eller sletting.