Prosjektinformasjon

Mølla boligområde er et boligprosjekt som ligger på grensen mellom Arendal og Froland kommune. Prosjektet har en fantastisk beliggenhet på åskammen over Nidelva, med en kveldssol som nesten ingen andre prosjekter kan skilte med.

Det skal totalt etableres 256 boliger på Mølla boligområde. Planen for området ble godkjent den 24.01.2019. Boligene som skal etableres i området består av eneboliger, 2-mannsboliger, 4-mannsboliger og leilighetsbygg i mange varianter. Den første muligheten til å kjøpe bolig på Mølla boligområde blir ved årsskifte 2019/2020. Det vil da bli lagt ut 18 leiligheter for salg, med forventet ferdigstillelse sommer/høst 2021.

Leilighetenes plassering i området gjør at alle får vestvendte terrasser, noe som igjen fører til fantastiske solforhold på ettermiddag og kveld. Samtlige boliger får mulighet for parkering i p-kjeller, med heisforbindelse opp til de ulike etasjene. Prosjektet vil tilby nøkkelferdige leiligheter i ulike størrelser,  fra 50 m2 til 130 m2 (mulighet for sammenslåing av 2 leiligheter), med gode arealmessige løsninger og romslige terrasser. Dagligvareforretning i umiddelbar næret er et positivt element i alle boligprosjekter. På Mølla boligområde blir det nå bygd en ny og moderne KIWI butikk, med to minutters horisontal gange fra leilighetsprosjektet. Butikken skal åpne sommeren 2020. 

Kommunikasjonsmessig ligger Mølla Bolig i nær tilknytting til hovedkollektivaksen FV 42. Det er ca 6-7 min (6,5 km) ned til Stoa området / E18, og ca 10 -11 min (11 km) til Arendal Sentrum. Det er ca 1,5 km til Osedalen sentrum, hvor man finner et godt etablert tilbud av handel, restaurant og kafeer i tillegg til bank og andre offentlige tilbud. Statens Veivesen har besluttet å bygge ny gang og sykkelsti fra Blakstadbrua til Mølla Boligområde. Buss Arendal – Froland, stopper ved inngangen til området, ca 200 meter fra leilighetsprosjektet. Froland er en kommune med et bredt utvalg av fritidstilbud, og har kanskje Agders flotteste idrettsanlegg i og rundt Kringle stadion. Utover dette kan område skilte med nærhet til skole, badeplasser og fantastiske turområder i umiddelbar nærhet.

Prosjektet har fått mye oppmerksomhet i den senere tid, som igjen har medført stor pågang av interessenter. Vi har av den grunn valgt å legge ut foreløpige tegninger på første leilighetsbygg. Disse tegninger er ikke endelige, og vi vil derfor forbeholde oss retten til å gjøre visse endringer. VN Utvikling AS er byggherre for prosjektet. Eierne bak selskapet er rutinerte personer innen eiendomsutvikling og realisering av større byggeprosjekter. Er dette av interesse, så håper vi at du vil registrere deg på vår interesseliste. Vi skal da holde deg informert om prosjektet i tiden som kommer. Still oss gjerne spørsmål på mail om du lurer på noe.