Prosjektinformasjon

Mølla boligområde er et boligprosjekt som ligger på grensen mellom Arendal og Froland kommune. Prosjektet har en fantastisk beliggenhet på åskammen over Nidelva, med en kveldssol som nesten ingen andre prosjekter kan skilte med.

Det skal totalt etableres 256 boliger på Mølla boligområde. Planen for området ble godkjent den 24.01.2019. Boligene som skal etableres i området består av eneboliger, 2-mannsboliger, 4-mannsboliger og leilighetsbygg i mange varianter. Den første muligheten til å kjøpe bolig på Mølla boligområde blir ved salgsstart august 2020. Det vil bli lagt ut 2 forskjellige typer 4 mannsboliger for salg.

Dagligvareforretning i umiddelbar næret er et positivt element i alle boligprosjekter. På Mølla boligområde blir det nå bygd en ny og moderne KIWI butikk, samt etablert UNO X drivstoff stasjon. KIWI Butikken og UNO X stasjonen vil begge åpne 25.06.2020 kl 1000.

Kommunikasjonsmessig ligger Mølla Bolig i nær tilknytting til hovedkollektivaksen FV 42. Det er ca 6-7 min (6,5 km) ned til Stoa området / E18, og ca 10 -11 min (11 km) til Arendal Sentrum. Det er ca 1,5 km til Osedalen sentrum, hvor man finner et godt etablert tilbud av handel, restaurant og kafeer i tillegg til bank og andre offentlige tilbud. Statens Veivesen har besluttet å bygge ny gang og sykkelsti fra Blakstadbrua til Mølla Boligområde. Buss Arendal – Froland, stopper ved inngangen til området, ca 200 meter fra boligområde. Froland er en kommune med et bredt utvalg av fritidstilbud, og har kanskje Agders flotteste idrettsanlegg i og rundt Kringle stadion. Utover dette kan område skilte med nærhet til skole, badeplasser og fantastiske turområder i umiddelbar nærhet.

VN Utvikling AS er byggherre for prosjektet. Eierne bak selskapet er rutinerte personer innen eiendomsutvikling og realisering av større byggeprosjekter. Er dette av interesse, så håper vi at du vil registrere deg på vår interesseliste. Vi skal da holde deg informert om prosjektet i tiden som kommer. Still oss gjerne spørsmål på mail om du lurer på noe.